Ιστορικό - Βιογραφικό

Με γνώση και όραμα δημιουργήσαμε μια εταιρία με μέλλον...

Η Express Απολυμαντική είναι μια εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των Απολυμάνσεων , Απεντομώσεων και Μυοκτονιών από το 2006, με έδρα την Λιβαδειά Βοιωτίας.

Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα η εταιρία έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών της χάρη στην Υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και των ανταγωνιστικών τιμών της.
Βασική αρχή και δέσμευση της επιχείρησης , αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένου και των πιθανών ευαίσθητων χρηστών), να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένου και των συστάσεων των αρμοδίων αρχών) και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει.


Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες και από όλους τους εργαζόμενους, θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της εταιρείας και των στόχων της. Επιπρόσθετα, η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας και της βιωσιμότητάς της.


 • Επίσης επενδύει συστηματικά σε σύγχρονες κτιριακές υποδομές, παραγωγικό εξοπλισμό και εξοπλισμό ελέγχου. Παρέχει επίσης τους απαραίτητους πόρους και για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος.

 • Θέτει μετρήσιμους Αντικειμενικούς Στόχους για την Ποιότητα σε επιχειρηματικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή/ και Διεργασιών.
  Οι Στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας.

 • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.

 • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους των Διεργασιών της, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα και η ικανοποίηση των πελατών της.
 • Ιδιοκτήτης και υπεύθυνος της εταιρίας

  Γαζής Νικόλαος πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός Βιοτεχνολόγος με μεταπτυχιακό από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην επιστήμη και την τεχνολογία υλικών, και πιστοποιημένος εκπαιδευτής του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων Ε.Φ. Ε.Τ .

  Λειτουργούμε σύμφωνα με...


  Όλες οι εργασίες που πραγματοποιούμε γίνονται με βάση του ισχύοντος
  Κανονισμού 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου,
  που αντικαθιστά την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ, τις προδιαγραφές του συστήματος H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Point) και τις απαιτήσεις
  του Ε.Φ.Ε.Τ. (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων):
  Την απόλυτη ευθύνη των εργασιών έχει ο ιδιοκτήτης της εταιρίας.