Σιτόφιλους ή "ψείρα" (Sitophilus sp Oryzae, Οριζέφιλους )