Σιτόφιλους ή "ψείρα" (Sitophilus sp Granarius, Oryzae)